Menu

Národní hřebčín Kladruby nad Labem (UNESCO)

Národní hřebčín Kladruby nad Labem (UNESCO)

Hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní - koně starokladrubského. Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, představují zřejmě jediné plemeno na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů císařů a králů. V Kladrubech nad Labem se můžete těšit na komentovanou prohlídku stájí, kočárovny s expozicí starokladrubského koně a zámku. Nenechte si ujít také prohlídku lesovny a výstup na rozhlednu, ze které se vám nabídne ojedinělý pohled na hřebčín a jeho okolí. Národní hřebčín Kladruby nad Labem nabízí několik služeb spojených s koňmi. Můžete si objednat vyjížďku kočárem taženým dvojspřežím nebo čtyřspřežím starokladrubských koní v krajinné památkové zóně Kladrubského Polabí. Starokladrubského koně si také lze nechat předvést na ruce s komentářem průvodce. Všechny služby spojené s koňmi je nutné rezervovat předem.

Tradice chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně do poloviny 14. století. Více než tři sta let (1579–1918) byl pak císařským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský a královský dvůr v Praze a ve Vídni. Dnes chová Národní hřebčín přibližně pět set starokladrubských koní, a to ve dvou barevných variantách: bílé a vrané. V samotných Kladrubech nad Labem je ustájeno 250 běloušů. O vraníky, kterých je také 250, se Národní hřebčín stará v někdejších stájích knížecího rodu Auerspergů ve Slatiňanech u Chrudimi.

V císařských dobách byli bělouši tohoto plemene využíváni pro ceremoniální účely panovnického dvora. Dokonce představují zřejmě jediné plemeno na světě, které bylo vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů císařů a králů. Vraní starokladrubští koně se pak na panovnickém dvoře používali především ke smutečním slavnostem, nebo je také používali k reprezentativním účelům vysocí církevní hodnostáři.

Starokladrubští koně ovšem slouží na královských dvorech i dnes. V České republice jsou starokladrubští koně často k vidění při různých slavnostech na Pražském hradě, a to především při vystoupeních s Hradní stráží, ale také je využívá jízdní policie v Pardubicích, Ostravě a Praze.

V roce 2019 bylo Kladrubské Polabí zapsáno na seznam UNESCO jako Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.

www.nhkladruby.cz

Pardubické závodiště

Pardubické závodiště

Objevuj
Národní hřebčín Kladruby nad Labem (UNESCO)

Národní hřebčín Kladruby nad Labem (UNESCO)

Objevuj
Zámek Slatiňany

Zámek Slatiňany

Objevuj
Národní hřebčín Slatiňany

Národní hřebčín Slatiňany

Objevuj
Švýcárna Slatiňany

Švýcárna Slatiňany

Objevuj
Jezdecké objekty

Jezdecké objekty

Objevuj